Diyabet (Şeker Hastalığı)

Kan şekerinin yükselmesi olarak tarif edilen diyabet, beslenme ve yaşam tarzımızın değişmesiyle Türkiye ve dünyada hızla artmaktadır. Ülkemizde diyabetin görülme sıklığı %7.2 'dir. Öte yandan genel nüfusun % 8'inde gizli şeker diye bilinen glukoz tolerans testi bozukluğu mevcuttur. Diyabet, yapılan çalışmalar sonrasında, kırsal kesime göre kentlerde, cinsiyet olarak kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla gözlenmektedir. Bu sonuçlar, çevresel koşulların önemini, kent yaşamının hareketsiz, stabil düzeni ile beslenme alışkanlıklarının etkisini göstermektedir. Hastalığın ilk yıllarda belirtileri az olduğu için, günümüzde her üç diyabetliden biri diyabetli olduğunu bilmemektedir !

DİYABET BELİRTİLERİ

Şeker hastalığında, kan şekeri yüksek seyrettiğinde, bir takım belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında ;

KİMLER ŞEKER HASTALIĞI İÇIN RISK TAŞIMAKTADIR ?

Risk faktörü taşıyan bireyler, diyabet açısından değerlendirilmelidirler.

Diyabet Kliniği'nin amacı nedir?

Hayat Tıp Diyabet Kliniği'nin amacı, diyabetin önlenmesi, kan şekeri regulasyonu, insan sağlığına verdiği zararların azaltılması ve hastaların bu hastalık hakkında bilinçlenmesini sağlamaktır.

Kimler yararlanabilir?

Hayat Tıp Diyabet Kliniği'nden, Tip 1 (insüline bağımlı ) ve Tip 2 (İnsüline bağımlı olmayan) diyabet hastalarının yanı sıra, cushing sendromu, hipotiroidi, akromegali gibi diğer endokrin hastalığa sahip olanlar, ailesinde diyabetik bireyler bulunanlar ve gebeliğe bağlı diyabet bulguları görülen hamileler yararlanabilir.

Nasıl hizmet vermektedir?

Diyabet ömür boyu süren bir hastalıktır. Bu nedenle, hastanın yeri geldiğinde kendi kendisine doktorluk yapabilmesi, yaşamı boyunca karşılaşacağı problemler hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Hayat Tıp Diyabet Kliniği'nde Dahiliye uzmanı ve diyabet hemşiresinden oluşan ekip, hastanın tedavi ve takibinin yanı sıra bu eğitimi de vermektedir Hayat Tıp Diyabet Kliniği'ne başvuran hastanın öncelikle Dahiliye uzmanı tarafından muayenesi yapılır, gerekli tahliller istenir hastaya tedavi konusunda bilgi verilir. Laboratuar test sonuçları değerlendirilen hastanın tedavi, takip planı çizilir ve hasta diyabet takip programına alınır.

Evde Kan Şekeri Ölçümü

Şeker hastalığı, yediğimiz gıdalar, hareket düzeyimizi gibi nedenlerle çok dinamik seyreder. Bu dinamik düzen içinde kan şekerinizin nasıl dalgalandığını görmek, hem kendi durumumuzu daha iyi kavramamızı sağlar hem de doktorumuzun sizin için önereceği tedavi planını daha iyi organize etmesini sağlar. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi klinikte, hangi diyabet ekibi tarafından takip ediliyor olursanız olun, lütfen, size önerilen şekilde evde kan şekeri öl??ümünüzü düzenli yaparak, kontrollerinize gidin.
Hayat Tıp Diyabet Kliniği üyesi olduğunuzda Şeker ölçüm cihazı ve kullanım eğitimi size ücretsiz olarak verilecektir. Diyabetli hastalar açlık kan şekeri ile birlikte mutlaka tokluk kan şekeri (2.saat glukoz) ölçümü de yapmalıdırlar. Kan şekeri takibi en az haftada bir kez üç ana öğün açlık ve tokluk ölçümleri ve gerekirse gece uykuda (03:00) ölçümü kapsamalıdır.